Languages: [EN] | [RO] | [LT] | [GR] | [ES] | [RS] 
Printati aceasta pagina

ΣΧΕΤΙΚΑ ONLINEHE

ΣΧΕΤΙΚΑ ONLINEHE

Πρακτικό εργαλείο για την ενσωμάτωση της ηλεκτρονικής μάθησης σε προγράμματα σπουδών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης [ONLINEHE]

Τύπος έργου: Πρόγραμμα Erasmus+ KA2, Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών, KA226 - Συνεργασίες  στο πλαίσιο της ετοιμότητας για την ψηφιακή εκπαίδευση

Κωδικός.: 2020-1-RO01-KA226-HE-095434

Promoter / Συντονιστής: Πανεπιστήμιο του Pitești, Ρουμανία

Περίοδος: 01/05/2021 to 30/04/2023

Συνολική επιχορήγηση του έργου: 183680 Ευρώ

Συνολικές δαπάνες (επιχορήγηση) για το Πανεπιστήμιο του Pitești: 36885 Ευρώ

Γενικός συντονιστής: Αναπληρωτής Καθηγητής  Dr. Eng. Dumitru CHIRLEȘAN

Περίληψη:

Οι πρόσφατες εξελίξεις  του COVID-19 και άλλων  πανδημιών, απειλούν τον τρόπο ζωής και εργασίας των ατόμων και εξαναγκάζουν τις οργανωσιακές δομές και τις κυβερνήσεις να επαναπροσδιορίσουν τους τρόπους επικοινωνίας, εργασίας, διδασκαλίας, μαθησιακής διαδικασίας και εν γένει συνεργασίας. Παρατηρήθηκε αύξηση σε παγκόσμιο επίπεδο της διαδικτυακής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ενώ  έκαναν παντού την εμφάνισή τους εικονικές ομάδες. Σύμφωνα με την UNESCO (2020), στα τέλη Μαρτίου 2020, περισσότεροι από 850 εκατομμύρια μαθητές και νέοι - περίπου το ήμισυ του παγκόσμιου φοιτητικού πληθυσμού - έπρεπε να μείνουν μακριά από σχολεία και πανεπιστήμια λόγω της πανδημίας COVID-19. Η εκπαίδευση καλείται να ανταποκριθεί σε αυτήν την πρόκληση προσφέροντας μαθήματα από απόσταση. Όπως παρατηρείται μέχρι στιγμής, οι προαναφερόμενες δράσεις στην πλειονότητά τους υποστηρίχθηκαν μέσα από τηλεματικές διασκέψεις και από συστήματα διαχείρισης μάθησης. Προκύπτει επομένως η ανάγκη ανάπτυξης δελεαστικότερων εμπειριών που θα υποκινούν περαιτέρω τους εκπαιδευόμενους.

Με δεδομένο ότι έχει ενταθεί η αναγκαιότητα παροχής διαδικτυακών μαθημάτων, παρατηρείται ότι κάποια πανεπιστήμια εφαρμόζουν πειραματικά την ηλεκτρονική μάθηση ως μέθοδο διδασκαλίας ή καθιστούν τα διαδικτυακά μαθήματα ως μέρος των προγραμμάτων σπουδών τους (Bezegová, 2017). Η κατάσταση αυτή παρατηρείται και στις  χώρες εταίρους, τη Ρουμανία, την Κύπρο, την Ελλάδα, τη Λιθουανία, την Ισπανία και τη Σερβία, όπου η ηλεκτρονική μάθηση δεν χρησιμοποιείται ευρέως στο χώρο των ΑΕΙ. Σύμφωνα με την παρούσα κατάσταση δεν έχει αναπτυχθεί η στρατηγική που θα αφορά στη μέθοδο με την οποία τα πανεπιστήμια θα είναι σε θέση να δομούν στρατηγικές σχετικά με τον τρόπο της ενσωμάτωσης και αξιοποίησης της ηλεκτρονικής μάθησης στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Διαπιστώνεται τους τελευταίους μήνες ότι ποσοστό μεγαλύτερο του 90% του φοιτητικού πληθυσμού είναι πλήρως συνδεδεμένο, γεγονός  που προβάλλει ως επιτακτικότερη από ποτέ την ανάγκη για μεταρρύθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (UNESCO, 2020). Η έκθεση εφαρμογής της διαδικασίας της Μπολόνια που αναφέρθηκε προηγουμένως, επιβεβαίωσε ότι η υβριδικού τύπου μάθηση είναι η περισσότερο διαδεδομένη στα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Ο προσανατολισμός της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προς την ηλεκτρονική μάθηση, και ιδίως το υβριδικό μοντέλο μάθησης, ήταν ήδη ορατή το 2014 όταν μια έρευνα της EUA διαπίστωσε ότι το 91% των ιδρυμάτων προσέφεραν το υβριδικό μοντέλο μάθησης (δηλ. ενσωμάτωση της ηλεκτρονικής μάθησης στη συμβατική διδασκαλία), ενώ το 82% προσέφεραν τηλεματικά μαθήματα (Gaebel 2014; EUA 2019).

Γίνεται ευρύτερα αποδεκτό ότι αυτή η τάση θα αλλάξει δραματικά τους επόμενους μήνες, καθώς ο COVID-19 επιτάχυνε τη διάδοση της ηλεκτρονικής μάθησης σε όλο τον κόσμο. Σε μια συστηματική ερευνητική ανασκόπηση σχετικά με τη χρήση της ηλεκτρονικής μάθησης, εντοπίζονται αρκετές αδυναμίες που αφορούν στο προσωπικό των πανεπιστημίων που χαρακτηρίζεται από την απουσία συνειδητοποίησης της ανάγκης ανάπτυξης στρατηγικού σχεδιασμού για ηλεκτρονική μάθηση, την έλλειψη δεξιοτήτων σχετικά με το σχεδιασμό και την εφαρμογή διαδικτυακής μάθησης καθώς και της ανάγκης για βελτίωση της αξιολόγησης της εκπαίδευσης που προσφέρεται μέσω διαδικτύου.

 

 

ΣΤΟΧΟΙ

1. Να καλλιεργήσει την ικανότητα του διδακτικού προσωπικού των ΑΕΙ, της ακαδημαϊκής κοινότητας και των σχεδιαστών περιβαλλόντων μάθησης, στην ενσωμάτωση της ηλεκτρονικής μάθησης στο σχεδιασμό και την εφαρμογή του διδακτικού έργου. (IO1, IO2, IO3)

2. Να συμβάλλει στην ανάπτυξη καινοτόμων ποιοτικών πόρων για τα μέλη των ΑΕΙ, που θα υποστηρίζουν την υιοθέτηση της ηλεκτρονικής μάθησης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

3. Να ευαισθητοποιήσει σχετικά με την αναγκαιότητα και τη σημασία που έχει η ενσωμάτωση της ηλεκτρονικής μάθησης στα ΑΕΙ, σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων και των πολιτικών. (IO1-4)

4. Να βελτιώσει την προσφορά ποιοτικών ευκαιριών για παροχή  ανώτατης εκπαίδευσης για όλους. (IO1-4)

ΠΛΥΘΗΣΜΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Το πρόγραμμα βασίζεται στην υπάρχουσα γνώση που αναπτύχθηκε από τους εταίρους και στοχεύει στην υποστήριξη των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σχετικά με το να αναπτύξουν καινοτόμες πολιτικές και πρακτικές για την ενσωμάτωση της ηλεκτρονικής μάθησης στο σχεδιασμό και τη διδασκαλία μαθημάτων. Οι κύριες ομάδες-στόχου για αυτό το έργο περιλαμβάνουν:

- Καθηγητές και διδακτικό προσωπικό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

- Υπεύθυνοι χάραξης της πολιτικής και ηγετικές ομάδες των πανεπιστημίων

- Σχεδιαστές περιβαλλόντων μάθησης, εκπαιδευτικής τεχνολογίας και προσωπικό υποστήριξης

- Φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (έμμεση ομάδα-στόχος)

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Παραγόμενα πνευματικά προϊόντα του προγράμματος:

-IO1. Εργαλειοθήκη για τον τρόπο υιοθέτησης μιας στρατηγικής για την ηλεκτρονική μάθηση στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση

-IO2. Πρόγραμμα επιμόρφωσης

-IO3. Πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης και μαζικό ανοικτό διαδικτυακό σεμινάριο (MOOC)

-IO4 - Οδηγός σχεδιασμού πολιτικής και εφαρμογών σχετικά με την ενσωμάτωση της ηλεκτρονικής μάθησης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Δικτυακός τόπος: www.onlinehe.eu

 


Previous page: ΑΡΧΙΚΗ
Next page: ΕΤΑΙΡΟΙ