Languages: [EN] | [RO] | [LT] | [GR] | [ES] | [RS] 
Printati aceasta pagina

IO1. Εργαλειοθήκη για τον τρόπο υιοθέτησης μιας στρατηγικής για την ηλεκτρονική μάθηση στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση

IO1. Εργαλειοθήκη για τον τρόπο υιοθέτησης μιας στρατηγικής για την ηλεκτρονική μάθηση στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση

Στόχος του συγκεκριμένου παραγόμενου πνευματικού προϊόντος είναι να αναπτυχθεί μια εργαλειοθήκη που θα υποστηρίζει τους χρήστες σχετικά με τον τρόπο υιοθέτησης μιας στρατηγικής για τη διαδικτυακή διδασκαλία στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Κατά τη διάρκεια ανάπτυξης αυτού του προϊόντος, οι συνεργάτες θα συμβάλλουν στην αποτύπωση της ανασκόπησης των τρεχουσών πρακτικών ηλεκτρονικής μάθησης που χρησιμοποιούνται για τη διδασκαλία στο διαδίκτυο σε μαθήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διαφόρων επιστημονικών πεδίων και κλάδων, θα αναπτύξουν εργαλεία για την υποστήριξη εκπαιδευτικών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και θα επικεντρωθούν στη συλλογή βέλτιστων πρακτικών, με στόχο τον εντοπισμό των προσεγγίσεων εκείνων που χαρακτηρίζονται ως αποτελεσματικές σύμφωνα με τη βιβλιογραφία καθώς και τις καθιερωμένες συστάσεις. Ως εκ τούτου, το IO1 περιλαμβάνει το σχεδιασμό και την ανάπτυξη μιας εργαλειοθήκης που θα λειτουργήσει ως ένα ισχυρό εργαλείο για ακαδημαϊκούς, εκπαιδευτές ενηλίκων και ερευνητές, που θα τους υποστηρίξουν ώστε να υιοθετήσουν μια στρατηγική και να μεταβούν από την παραδοσιακή μάθηση στην ηλεκτρονική μάθηση.

Το IO1 θα αποτελείται από πηγές και πόρους, ερευνητικά δεδομένα, παιδαγωγικό υλικό, συλλογή περιπτωσιολογικών μελετών, πρακτικές συμβουλές καθώς και μιας συλλογής δραστηριοτήτων (OER) οι οποίες θα χαρακτηρίζονται από ευελιξία και θα μπορούν να προσαρμοστούν και να υιοθετηθούν προκειμένου να καθοδηγήσουν σε τρόπους διδασκαλίας διαδικτυακών μαθημάτων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στόχος είναι η ανάπτυξη μιας πρακτικής και καινοτόμου εργαλειοθήκης που αναμένεται να υποστηρίξει το διδακτικό προσωπικό των ΑΕΙ στο να αναπτύξουν, να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν αποτελεσματικά μαθήματα ηλεκτρονικής μάθησης.

Η εργαλειοθήκη θα περιέχει τις ακόλουθες ενότητες:

1. Παιδαγωγική χαρτογράφηση: Όλοι οι εταίροι θα αναπτύξουν έρευνα δευτερογενών στοιχείων που σχετίζονται με τις πρόσφατες εξελίξεις της ηλεκτρονικής μάθησης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση τόσο στις χώρες εταίρους όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα, η δράση αυτή εστιάζει στη μέθοδο αποτύπωσης του παιδαγωγικού πεδίου με σκοπό την ανάπτυξη ικανότητας διαδικτυακής διδασκαλίας σε επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Μέσα από αυτή την διαδικασία της χαρτογράφησης θα επισημανθούν οι περισσότερο διαδεδομένες και επιτυχημένες πρακτικές.

2. Λίστα ελέγχου ετοιμότητας για τη διαδικτυακή διδασκαλία στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Πρόκειται για μια πρακτική λίστα ελέγχου αξιοποίησης από τους χρήστες, προσαρμοσμένη μέσω του εργαλείου SELFIE, που θα υποστηρίζει τον αντίκτυπο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και θα προετοιμάζει για το σχεδιασμό και την εφαρμογή ηλεκτρονικών μαθημάτων.

3. Τεκμηριωμένες πρακτικές και πρακτικές συμβουλές: Όλοι οι επιστημονικοί εταίροι στις χώρες τους θα συστήσουν ομάδες ερευνητικής εστίασης και θα εφαρμόσουν ερευνητική προσέγγιση μέσω ερωτηματολογίων, σε πληθυσμιακό δείγμα αναφοράς που θα αποτελείται από εμπειρογνώμονες ηλεκτρονικής μάθησης, διδακτικό προσωπικό τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και στελέχη λήψης αποφάσεων. Οι συμμετέχοντες θα κληθούν να προσδιορίσουν καλές πρακτικές, συμβουλές και οδηγίες για τη διαδικτυακή διδασκαλία στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Συνολικά 36 συμμετέχοντες θα συμμετέχουν ενεργά στις ομάδες εστίασης, ενώ συνολικά σε όλες τις χώρες των εταίρων θα διακινηθούν 150 ερωτηματολόγια.

4. Συγγραφείς εθνικών εκθέσεων και συνολική έκθεση: Οι εταίροι θα συντάξουν σε εθνικό επίπεδο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή ηλεκτρονικών μαθημάτων σε διάφορους κλάδους των ΑΕΙ, ενώ ο κεντρικός συντονιστής του προγράμματος θα συντάξει μια αθροιστική έκθεση που θα συνοψίζει τα ευρήματα όλων των επιμέρους εταίρων.

5. Δημιουργία η-εργαλειοθήκης  για την τριτοβάθμια εκπαίδευση: Η συλλογή 30 συνολικά βέλτιστων πρακτικών ηλεκτρονικής μάθησης της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων και πόρων μάθησης OER, θα παρέχει μια λίστα εργαλείων, αναλυτικά σχολιασμένη με πρακτικές συστάσεις σχετικά με την εφαρμογή μαθημάτων eLearning στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Τα αποτελέσματα αυτής της δράσης θα συλλεχθούν και θα αναφερθούν από τους εταίρους του προγράμματος. Τα πανεπιστήμια της Λευκωσίας και του Πιτέστι θα δημιουργήσουν το παιδαγωγικό πλαίσιο, θα συγκεντρώσουν τα ευρήματα σε μια διακρατική έκθεση και το ερευνητικό κέντρο CARDET θα σχεδιάσει και θα αναπτύξει την η-εργαλειοθήκη. Η λίστα ελέγχου ετοιμότητας της ηλεκτρονικής μάθησης, και οι σχετικές οδηγίες θα συνοδεύουν το πακέτο εργαλείων, έτσι ώστε οι χρήστες να γνωρίζουν πώς να εφαρμόζουν βέλτιστες πρακτικές στη διδασκαλία τους με βάση τις ανάγκες των φοιτητών τους. Επιλεγμένα τμήματα της εργαλειοθήκης θα μεταφραστούν σε όλες τις γλώσσες των χωρών εταίρων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ώστε να διασφαλιστεί η χρηστικότητα και η διάδοση. Τα πανεπιστήμια της Λευκωσίας και του Πιτέστι θα ηγούνται αυτής της δραστηριότητας, ενώ όλοι οι εταίροι θα συμμετέχουν στην ανάπτυξη του περιεχομένου και των δραστηριοτήτων της η-εργαλειοθήκης.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

The Toolkit will address the significant issues and topics of how to adopt eLearning in HE and is fully aligned with EU policies and HE needs. It will include an eLearning readiness checklist tool, which as of today has not been developed elsewhere.

Η εργαλειοθήκη θα αντιμετωπίσει τα σημαντικά ζητήματα και θέματα σχετικά με τον τρόπο υιοθέτησης της ηλεκτρονικής μάθησης στην ΑΕΙ και είναι πλήρως εναρμονισμένη με τις πολιτικές της ΕΕ και τις ανάγκες της ΑΕ Θα περιλαμβάνει ένα εργαλείο λίστας ετοιμότητας eLearning, το οποίο από σήμερα δεν έχει αναπτυχθεί αλλού.

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ

Αξιοποιώντας το σχετικό πακέτο εργαλείων, η τριτοβάθμια εκπαίδευση δύναται να βελτιώσει και να εκσυγχρονίσει τα προγράμματα σπουδών και να ανταποκριθεί στις σημερινές ανάγκες που απαιτούν διαδικτυακή μάθηση και παράδοση ηλεκτρονικών μαθημάτων στα πανεπιστήμια. Η κατάλληλη χρήση της εργαλειοθήκης θα επιτρέψει όχι μόνο στα μέλη των σχολών και στους ακαδημαϊκούς να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις, εργαλεία και πόρους αλλά και γενικότερα στους εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές ενηλίκων, πολλαπλασιάζοντας έτσι τον αντίκτυπο του έργου. Αυτό θα εξασφαλίσει ότι η η-εργαλειοθήκη θα έχει συνεχή επίδραση και αντίκτυπο στο μέλλον.

ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

Η εργαλειοθήκη αρχικά θα αναπτυχθεί, θα ελεγχθεί και θα δοκιμαστεί σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα που προέρχονται από τις χώρες των εταίρων του προγράμματος. Τουλάχιστον δέκα μέλη θα εφαρμόσουν πιλοτική εφαρμογή σε τμήματα της εργαλειοθήκης και θα υποβάλουν αναλυτική έκθεση με σχόλια, ύστερα από την εφαρμογή ενός ερωτηματολογίου που θα αφορά τη χρηστικότητα της εργαλειοθήκης. Η επίδειξη της προσαρμοστικότητας της εργαλειοθήκης με αυτόν τον τρόπο υπογραμμίζει τις δυνατότητες περαιτέρω εκμετάλλευσης εντός των χωρών εταίρων αλλά και σε χώρες πέραν της αρχικής συνεργασίας. Επισημαίνεται ότι το ζητούμενο που θεραπεύει η εργαλειοθήκη θα διατηρηθεί ως προτεραιότητα στην πολιτική της ΕΕ για το άμεσο μέλλον.

Παραδοτέο 1: Εργαλειοθήκη για την ενσωμάτωση του eLearning στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση